Boka din plats

25 november 09:00 - 10:30

Framtidens jordbruk – 29 skördar kvar

Välkommen till en morgon på temat fossilfrihet, där vi på Lantmännen bjuder in andra branschaktörer till ett gemensamt samtal för att diskutera lösningar i odlingsledet och genom hela värdekedjan. 

🎞️   Här ser du livesändningen

Eventet riktar sig till dig som är verksam inom branschen såväl som dig som bevakar den och behöver rätt verktyg och nya insikter.

Framtidens jordbruk är Lantmännens satsning för svenskt lantbruk med sikte mot 2050. Vi ska producera mer mat inom planetens gränser för att möta en ökande befolkning, samtidigt som det är viktigt att vi minskar avtrycket från livsmedelskedjan.

Möjligheten att ta stora steg finns här och nu. Men det krävs också innovationssatsningar och investeringar samt en god lönsamhet för lantbrukaren för att omställningen ska lyckas och vara hållbar på sikt. År 2020 har vi 29 skördar kvar för att nå vår vision!

Varmt välkommen att delta i en spännande webbsändning! 

🎞️   Här ser du livesändningen

Talare

Per Lindahl
Styrelseordförande Lantmännen

Läs mer

Karolina Valdemarsson
Managing Director Cerealia Sverige

Läs mer

Claes Johansson
Hållbarhetschef Lantmännen

Läs mer

Helena Jonsson
Landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län, Utredningen Fossiloberoende jordbruk

Läs mer

Fredrik Sundblad
Projektledare Fossilfritt kött

Läs mer

Jenny Näslund
Energiexpert, LRF

Läs mer

David Varverud
Ägare Energifabriken

Läs mer

Hans Larsson
Sverigechef YARA

Läs mer

Lovisa Madås
Moderator

Läs mer

Praktisk information 

  • Datum: 25 november
  • Tid: kl. 09.00-10.30
  • Tema: Fossilfritt lantbruk

"Framtidens jordbruk – 29 skördar kvar" är ett helt digitalt event. Du får information om medverkan, samt länk till livesändningen innan eventet.

Boka din plats

Arrangeras av Lantmännen

Hämta rapporten Framtidens jordbruk

Vår rapport Framtidens jordbruk visar att vi kan öka skördarna med 50 procent till 2050, samtidigt som klimatpåverkan minskar i enlighet med Parisavtalet.

Vår målsättning är att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050.